Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Wyniki finansowe 2013r.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności za rok obrotowy 2013. /czytaj/
Raport roczny za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r. /czytaj/
Raport biegłego rewidenta za rok 2013r. /czytaj/

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/
Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/

Wyniki finansowe 2012r.

Raport biegłego 2012 /czytaj/
Raport roczny 2012 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe 2012 /czytaj/

Wyniki finansowe 2011r.