Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Ogólne informacje.

Pylon Spółka Akcyjna [PYL] jest notowana na rynku NewConnect od 13 sierpnia 2013 roku. Należy do sektora technologicznego. Jest jedyną Spółką notowaną na polskim rynku finansowym tworzącą wysokiej jakości zestawy głośnikowe [kolumny głośnikowe].

Ostatnie publikowane dane finansowe.

Wartość przychodów netto w drugim kwartale bieżącego roku obrotowego wyniosła 348 630,99 zł [słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy]. Przychody osiągnięte w analogicznym okresie 2013 roku wyniosły 361 419,92 zł [słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze]. Jednocześnie Emitent odnotował wzrost zysku netto, który za II kwartał bieżącego roku, który wyniósł 21 926,37 zł [słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych, trzydzieści siedem groszy] w stosunku do kwoty 9 504,08 zł [słownie: dziewięć tysięcy pięćset cztery złote , osiem groszy] zysku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Raport za II kwartał 2014r.

Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku spółki Pylon S.A. /czytaj/