Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Zarząd Spółki

Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Zarząd Emitenta składa się z jednego do trzech członków. W związku z faktem, iż Statut Emitenta nie wskazuje na długość trwania kadencji Zarządu, zgodnie z przepisami k.s.h. kadencja Zarządu Emitenta wynosi 5 lat (art. 369 §1 zd. 1 k.s.h.). Obecny Zarząd jest Zarządem pierwszej kadencji, która dla wszystkich jego członków upływa w dniu 22 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z postanowieniem §14 Statutu Emitenta: • panu Mateuszowi Jujka przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu;
• spółce Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd może działać samodzielnie.

Mateusz Jujka - Prezes Zarządu
Mateusz Jujka – Prezes Zarządu Pylon S.A.

Mateusz Jujka został Prezes Zarządu 3 września 2012 roku. Jest jedną z kluczowych postaci biorących udział w tworzeniu spółki Pylon S.A.. Mateusz Jujka kierował zespołem przed którym stało najważniejsze zadanie: stworzyć produkt i markę Pylon S.A.. Przyczynił się do ugruntowania marki Pylon Audio na rynku audio.
Posiada kilkuletnie doświadczenie na rynku audio. Nim objął stanowisko w strukturach Pylon S.A. współtworzył spółki specjalizujące się w reklamie i marketingu.

Doświadczenie:
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Pylon S.A.;
Właściciel F.H.U. „Kamikadze”;
Współwłaściciel Agencja Reklamowa „Propaganda”;
Członek Zarządu Meble Polskie sp. z o.o.;
Dyrektor do spraw sprzedaży w Tonsil Acustic Company S.A.;

Mateusz Jujka jest absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - Informatyka i Ekonometria.

Jolanta Srebnicka – Wiceprezes Zarządu
Jolanta Srebnicka – Wiceprezes Zarządu Pylon S.A.

Jolanta Srebnicka pełniła funkcję Prezesa Zarządu do 3 września 2012 roku. Od 3 września 2012 roku objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pylon S.A. po przeprowadzonej przez Spółkę reorganizacji struktury wewnętrznej. Jedna z kluczowych osób w Spółce.

Jolanta Srebnicka posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu strukturami korporacyjnymi. Nadzoruje dział prawny i księgowy.

Doświadczenie:
Kierownik Biura Koncertowego SIMAPRT działającego w strukturze Teatru RAMPA w Warszawie;
Prezes Zarządu spółki z oddziałami zamiejscowymi, zajmującej się obrotem hurtowym;
Prezes Zarządu Kolorowe Kredki sp. z o.o.;
Wspólnik PH „Maks” sp. z o.o.;

Jolanta Srebnicka posiada wykształcenie wyższe, prawnicze. Ukończyła Wydział Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.Rada Nadzorcza

Zgodnie z §17 ust. 1 zd. 2 Statutu Rada Nadzorcza Emitenta składa się od pięciu do siedmiu członków. Zgodnie z §17 ust. 3 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Obecna Rada Nadzorcza jest Radą Nadzorczą 1 kadencji, która dla wszystkich jej członków upływa w dniu 22 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z postanowieniem §17 Statutu Emitenta członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani na następujących warunkach:
• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o.,
• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Pan Mateusz Jujka,
• pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Mikołaj Rubeńczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mikołaj Rubeńczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mikołaj Rubeńczyk należy do ścisłego grona osób odpowiedzialnych za projekt Pylon S.A.. Był odpowiedzialny za prace związane ze stworzeniem Spółki oraz jej drogą na rynek NewConnect.
Doświadczenie:
Pylon S.A. – prawnik;
Kancelaria „IUSTUS” Windykacja, Obrót Wierzytelności Lidia Król;
Wspólnik i Członek Zarządu Takityle sp. z o.o.;
Wspólnik i Prezes Zarządu PH „Maks” sp. z o.o.;

Mikołaj Rubeńczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji kierunek Prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Marzena Czerwińska – Członek Rady Nadzorczej
Marzena Czerwińska – Członek Rady Nadzorczej Pylon S.A.

Pani Marzena Czerwińska jest doktorem nauk ekonomicznych, wieloletnim wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim – Wydział Zarządzania; specjalistą w zakresie nadzorowania i realizowania projektów finansowych ze środków krajowych i unijnych, współautorką licznych publikacji naukowych z zakresu gospodarki, ekonomii i finansów.
Doświadczenie:

Andrzej Budasz – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Budasz – Członek Rady Nadzorczej Pylon S.A.

Doświadczenie:
Jarocińskie Fabryki Obrabiarek „JAFO” – technik;
Przemysłowo-Rolne Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Klęce – technik;
Herbatech Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Jarocin - brygadzista ds. technicznych;
Techplant sp. z o.o. Klęka - specjalista ds.technicznych;
Phytopharm S.A.- specjalista ds. technicznych.

Wykształcenie - Technikum Mechaniczne

Łukasz Drązikowski – Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Drązikowski – Członek Rady Nadzorczej Pylon S.A.

Doświadczenie:
TRUMPF Polska sp. z o.o. - inżynier w dziale R&B;
LDE Polska - jednoosobowa działalność gospodarcza;
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej (ISEP) – wykonawca w projekcie badawczym: „Autonomiczny układ wytwarzania energii elektrycznej z generatorem indukcyjnym zasilanym od strony wirnika współpracujący z magazynem energii”;
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej (ISEP) - projektant i konstruktor układu bezstykowego zasilania pojazdu w projekcie badawczym „Eco - mobilność”, zadanie Public Rapid transport (PRT);

Wykształcenie - Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Elektryczny, studia magisterskie na kierunku automatyka i robotyka; studia doktoranckie na kierunku Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej Wydział Elektryczny ISEP Zakład Napędu Elektrycznego; stypendium na Uniwersytecie Mondragon (Hiszpania) - prowadzenie badań w zakresie przekształtnikowych układów wytwarzania energii elektrycznej.

Stanisław Sobczyński – Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Sobczyński – Członek Rady Nadzorczej Pylon S.A.

Wybrane doświadczenie:
Koordynator ds. Sportu Szkolnego Gminy Wadowice, V-ce Prezes MKS „Skawa” W-ce,
Trener piłki nożnej;
Działalność Gospodarcza w zakresie Handlu i Usług;
1988 – 1990 Pobyt w USA – Detroit, grający trener w klubie polonijnym „White Eagles”;
1986 – 1988 Pobyt w USA – Chicago, zawodnik klubu polonijnego „Wisla”;
1982 – 1984 Finlandia – grający trener w klubie I ligi fińskiej KTP Kotka;
1975 – 1976 Członek Olimpijskiej Reprezentacji Polski w piłce nożnej, w której pod wodzą trenera Ryszarda Kuleszy rozegrał 5 spotkań;
1974 – 1978 Członek I-szej Reprezentacji Polski w której pod wodzą trenerów Kazimierza Górskiego oraz Jacka Gmocha rozegrał 6 spotkań. Piłkarz rezerwowy na Mistrzostwa Świata w 1974r. w Niemczech, oraz w 1978r. w Argentynie;
1972 – 1973 Członek Młodzieżowej Reprezentacji Polski w której pod wodzą trenera Andrzeja Strejlaua rozegrał ponad 20-cia oficjalnych spotkań. Brązowy medalista w Kategorii U-23 Mistrzostw Europy w 1973r.;

Wykształcenie - Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego, Kierunek trenerski.Informacje dodatkowe:

• informacja na temat powiązań członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu z akcjonariuszami dysponującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu; /czytaj dalej/
• informacja na temat programu motywacyjnego. /czytaj dalej/