Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Aktualności:

listopad 14, 2014 - Raport miesięczny za październik 2014.

Zarząd Emitenta Pylon S.A. przekazuje raport miesięczny za październik 2014 r. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 14, 2014 - Raport okresowy za III kwartał 2014 roku.

Zarząd Emitenta, Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2014r. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 8-9, 2014 - Audio Show 2014r.

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za tak liczne odwiedziny naszego pokoju na tegorocznym Audio Show 2014. Z dużą satysfakcją odnotowujemy rosnące z roku na rok zainteresowanie naszymi produktami. Państwa opinie i sugestie są dla naszego zespołu nieocenioną pomocą przy tworzeniu kolejnych konstrukcji zestawów głośnikowych. Efektem takiego współtworzenia w tym roku są Sapphire 25 i Pearl 25, których wspólnie z Państwem mieliśmy okazję wysłuchać na tegorocznym Audio Show 2014 i mianowanie Pearl 25 produktem roku przez renomowany magazyn branżowy High Fidelity. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.
październik 30, 2014 - Rozpoczęcie współpracy z RTV EURO AGD.

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu umowy z Euro-net Sp. z o.o.. Na mocy zawartego porozumienia strony rozpoczęły stała współpracę, w ramach której sprofilowane produkty Emitenta zostały umieszczone w ofercie RTV EURO AGD. Umowa ma charakter otwarty uwzględniający skalę popytu i rozszerzenie oferty produktowej adresowanej do klientów RTV EURO AGD. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


październik 23, 2014 - Pearl 25 - Best Product 2014!.

Jest nam niezmiernie miło poinformować o przyznaniu przez magazynu "High Fidelity" prestiżowej Nagrody Roku 2014 - BEST PRODUCT 2014 kolumnom Pearl 25. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


październik 28, 2014 - Wykonanie umowy inwestycyjnej - zawiązanie Pylon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z wykonaniem umowy inwestycyjnej z EBC Incubator Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym została zawiązana spółka Pylon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


październik 14, 2014 - Raport miesięczny za wrzesień 2014.

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport miesięczny za okres wrzesień 2014 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


październik 09, 2014 - Zgoda na dokonanie inwestycji.

Zarząd Emitenta informuje, iż EBC Incubator Sp. z o.o. uzyskał zgodę na wejście kapitałowe w inwestycję dotyczącą budowy zakładu produkcji przetworników elektroakustycznych pt. „Pylon Sp. z o.o.”. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


październik 03, 2014 - Uchwałą Zarządu GPW dotycząca wyznaczenia pierwszego dnia notowania w ASO akcji zwykłych na okaziciela serii G i zakończenia notowania PDA.

Zarząd Emitenta uzyskał dnia dzisiejszego informację o podjęciu przez Zarząd GPW Uchwały nr 1104/2014 z dnia 03/10/2014 o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PYLON S.A. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


wrzesień 26, 2014 - Zmiana logotypu marki.

Emitent informuje o zmianach dokonanych w logotypie marki. Zadania podjęła się agencja reklamowa Kamikaze Sp. z o.o.. Celem zmian było odświeżenie wizerunku marki. Efektem prac jest odświeżony znak z zachowaną formą i kolorystyką a zmienioną typografią. Nowy logotyp, zgodnie z przyjętymi zasadami Emitenta, został objęty ochroną w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


wrzesień 19, 2014 - Raport miesięczny za sierpień 2014.

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport miesięczny za sierpień 2014 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


sierpień 29, 2014 - Zmiana Animatora Rynku.

Zarząd Pylon S.A. informuje, że Copernicus Securities S.A. z dniem 30.09.2014r. przestaje pełnić funkcję animatora rynku dla akcji Emitenta. Jednocześnie zarząd spółki informuje, że NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie będzie pełnić funkcję animatora na rynku NewConnect. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


sierpień 29, 2014 - Podwyższenie kapitału zakładoweg.

Zarząd Emitenta, informuje o uzyskaniu odpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie którego Krajowy Rejestr Sądowy wpisał do rejestru i ujawnił w rejestrze przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 697.564 zł do kwoty 1.359.264,40 zł, dokonane w drodze emisji 6.617.054 akcji serii G. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


sierpień 19, 2014 - Uchwałą Zarządu GPW dotycząca wyznaczenia pierwszego dnia notowania PDA.

Zarząd Emitenta uzyskał dnia dzisiejszego informację o podjęciu przez Zarząd GPW Uchwały nr 945/2014 z dnia 19/08/2014 o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Pylon S.A. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


sierpień 14, 2014 - Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku.

Zarząd Pylon Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy Spółki za II kwartał 2014 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


sierpień 14, 2014 - Raport miesięczny za okres lipiec 2014.

Zarząd spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2014 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


lipiec 29, 2014 - Zakończenie subskrypcji akcji serii G i dokonanie przydziału akcji.

Zarząd Pylon S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii G i dokonaniu przydziału akcji. Raport z zakończonej subskrypcji znajduje się w załączniku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


lipiec 24, 2014 - Doprecyzowanie informacji dotyczącej porozumienia Pylon S.A. i K-Consult Sp. z o.o.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż w informacji dot. podpisania istotnego porozumienia przez Pylon S.A. z firmą K-Consult Sp. z o.o. została nieprecyzyjnie przedstawiona działalność firmy K-Consult, która jest czołowym dystrybutorem akcesoriów do elektroniki użytkowej (a nie dystrybutorem elektroniki użytkowej). Firma K-Consult to wyłączny dystrybutor na polskim rynku szeregu światowych marek akcesoriów (tj. Case Logic, Sigma, Cellular Line i wiele innych). /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


lipiec 14, 2014 - Raport miesięczny czerwiec 2014r.

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2014 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


lipiec 2, 2014 - Podpisanie istotnego porozumienia.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 1 lipca zostało podpisane porozumienie określające ramowe warunki współpracy z firma K-Consult sp. z o.o. – czołowym krajowym dystrybutorem elektroniki użytkowej. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


czerwiec 25, 2014 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2014 roku.

Zarząd Spółki Pylon S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 25 czerwca 2014 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


czerwiec 24, 2014 - Informacja o otrzymaniu istotnej oferty.

Zarząd Emitenta informuje, że Pylon S.A. otrzymał od EURO RTV AGD ofertę współpracy przy opracowaniu i wdrożeniu nowej (co do formy, sposobu prezentacji oraz oddziaływania) oferty produktowej w segmencie audio opartej o zestawy głośnikowe produkowane przez Pylon S.A. adresowanej do stargetowanej grupy klientów sieci. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


czerwiec 18, 2014 - Raport miesięczny za maj 2014.

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączeniu raport miesięczny za maj 2014 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


czerwiec 13, 2014 - Dodanie nowej kategorii w Relacjach Inwestorskich - "Memorandum Informacyjne".
/zobacz/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


czerwiec 13, 2014 - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G.

Zarząd Pylon S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2014 roku na stronie internetowej Spółki oraz Oferującego - HFT Brokers Dom Maklerski S.A. - opublikowane zostanie Memorandum Informacyjne dotyczące emisji akcji serii G. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


czerwiec 13, 2014 - Zawarcie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy w związku z wprowadzeniem instrumentów finansowych Spółki do ASO.

Emitent informuje o podpisaniu umowy z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy w przedmiocie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii G, praw do akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


czerwiec 13, 2014 - Zawarcie umowy z HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Zarząd Emitenta informuje iż Spółka zawarła umowę z HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie pełnienia funkcji Oferującego, to jest kompleksowej obsługi wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


czerwiec 09, 2014 - Firmę Chillout Studio - witamy w gronie Partnerów.

Do grona naszych Dystrybutorów dołączyła firma Chillout Studio z Krakowa. Dziękujemy i życzymy sukcesów. /zobacz/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.
czerwiec 03, 2014 - Informacja o udzieleniu odpowiedzi Akcjonariuszowi na pytania dotyczące Spółki.

Zarząd Pylon S.A. (dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza Spółki. Odpowiedzi zostały udzielone w trybie artykułu 428 paragraf 6 Kodeksu Spółek Handlowych. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


czerwiec 02, 2014 - Nowa konstruckja w ofercie Pylonu - Pearl Monitor.

Informujemy Państwa o rozbudowie linii Pearl, która została poszerzona o kolumny podłogowe Pearl Monitor. /zobacz/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.
maj 30, 2014 - Firmę RTVmax - witamy w gronie Partnerów.

Do grona naszych Dystrybutorów dołączyła firma RTVmax z Łodzi. Dziękujemy i życzymy sukcesów. /zobacz/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.
maj 30, 2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954; działając na podstawie art. 399 paragraf 1 związku z artykułem 395 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2014 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w lokalu we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II lok 32, w kancelarii notarialnej, notariusza Kazimierza Karciarza. . /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


maj 28, 2014 - Raport roczny za 2013 rok.

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu rocznego za 2013 rok. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


maj 20, 2014 - Firmę Art-Audio - witamy w gronie Partnerów.

Do grona naszych Dystrybutorów dołączyła firma Art-Audio z Niepołomic. Dziękujemy i życzymy sukcesów. /zobacz/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.
maj 20, 2014 - Informacja szczegółowa dotycząca podejmowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zarząd Emitenta przekazuje raport określający warunki współpracy pomiędzy EBC Incubator Sp. z o.o. a Pylon S.A.. Emitent zakończył etap preinkubacji który został zwieńczony podpisaniem umowy ramowej określającej zasady i wielkość podejmowanej Inwestycji. Umowa ta zostanie dodatkowo uszczegółowiona o techniczne zapisy dotyczące warunków realizacji wspólnej inwestycji. Zakres inwestycji przedstawiony w raporcie nie podlega zmianie. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


maj 20, 2014 - Firmę Planetę Dźwięku - witamy w gronie Partnerów.

Do grona naszych Dystrybutorów dołączyła firma Planeta Dźwięku z Warszawy. Dziękujemy i życzymy sukcesów. /zobacz/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.
maj 15, 2014 - Raport kwartalny za I kwartał 2014r.

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


maj 14, 2014 - Pylon S.A. raport miesięczny - kwiecień 2014r.

Zarząd Pylon S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za kwiecień 2014r. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


maj 07, 2014 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ.

Zarząd Emitenta przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 7 maja 2014 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


maj 07, 2014 - Termin publikacji raportu dotyczącego umowy inwestycyjnej.

Zarząd Emitenta informuje, że do dnia 20 maja 2014 roku, zostanie podpisana umowa z Inwestorem zewnętrznym dotycząca uruchomienia produkcji przetworników elektroakustycznych. Po podpisaniu przedmiotowej umowy zostanie zamieszczony szczegółowy raport dotyczący tej inwestycji i dalszych kierunków rozwoju Spółki Pylon S.A.. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


maj 07, 2014 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 maja 2014 roku.

Zarząd Spółki Pylon S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 7 maja 2014 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


maj 05, 2014 - Firmę Albatros - witamy w gronie Partnerów.

Informujemy Państwa iż do grona naszych Dystrybutorów dołączyła firma Albatros, która posiada swoje punkty w Gdyni oraz Gdańsku. Dziękujemy i życzymy sukcesów. /zobacz/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.
kwiecień 14, 2014 - Raport miesięczny za marzec 2014.

Zarząd Pylon S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2014 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


kwiecień 04, 2014 - Istotna zmiana warunków finansowania - umowa z bankiem.

PYLON S.A. informuje , iż w dniu dzisiejszym tj. 4.04.2014 dokonał całkowitej spłaty kredytu obrotowego w kwocie 250 000,00 zł w Warszawskim Banku Spółdzielczym, o zaciągnięciu którego PYLON S.A. informował w raporcie bieżącym nr 20/2013 z dnia 9.09.2013. Wraz ze spłatą następuje zwolnienie zabezpieczeń prawnych kredytu, w tym zastawu rejestrowego na środkach trwałych Emitenta. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


kwiecień 04, 2014 - Sprostowanie raportu EBI nr 16/2014 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż w treści raportu, ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 maja 2014 roku oraz w projekcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki stanowiącej załącznik do przedmiotowego ogłoszenia została omyłkowo wskazana błędna łączna wartość nominalna akcji serii G. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


marzec 22, 2014 - Uzasadnienie nowej emisji z prawem poboru.

Zarząd Emitenta wskazał w Dokumencie Informacyjnym [rozdział 4.12.12] i powtórzył w Raporcie za IV kwartał że rozwój Spółki łączy się ze stworzeniem zaplecza produkcji głośników. Zarząd w celu realizacji tego zadania podjął rozmowy z inwestorem zewnętrznym mającym współfinansować przedmiotową inwestycję. W ocenie Zarządu, środki pochodzące z emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej [z prawem poboru], pozwolą na zwiększenie skali omawianej inwestycji, usprawnią jej przebieg a także przyczynią się do stabilności finansowej Spółki w trakcie jej realizacji. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


marzec 22, 2014 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A.

Zarząd Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954; działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1), 402 (2), 402 (3) Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 22 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 maja 2014 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w lokalu we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II lok 32, w kancelarii notarialnej, notariusza Kazimierza Karciarza. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


marzec 17, 2014 - Uzyskanie Certyfikatów Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wspólnotowego.

Zarząd Emitenta, informuje o uzyskaniu Certyfikatów Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wspólnotowego, wzorów przemysłowych zestawów głośnikowych. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


marzec 14, 2014 - Raport miesięczny za luty 2014.

Zarząd Pylon S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2014 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.

marzec 04, 2014 - Nowa konstruckja w ofercie Pylonu - Pearl 25.

Informujemy Państwa o rozbudowie linii Pearl, która została poszerzona o kolumny podłogowe Pearl 25.

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


marzec 03, 2014 - Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej.

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 26 lutego 2013 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej została podjęta uchwała nr 2/02/2014 w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Panią Marzenę Czerwińską. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


styczeń 24, 2014 - Firmę Audiopunkt - witamy w gronie Partnerów.

Informujemy Państwa iż do grona naszych Dystrybutorów dołączyła firma Audiopunkt z Warszawy, dziękujemy i życzymy sukcesów. /zobacz/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.
listopad 15, 2014 - Korekta raportu okresowego 10/2014 z dnia 14.02.2014r. - Pylon S.A Raport za IV kwartał 2013.

Zarząd Pylon S.A. w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego 10/2014 z dnia 14.02.2014r. - Pylon S.A Raport za IV kwartał 2013. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 14, 2014 - Raport miesięczny za styczeń 2014.

Zarząd Pylon S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2014 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 14, 2014 - Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2013 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 11, 2014 - Przyznanie nagrody dla produktu Pylon Audio Topaz 20.

Zarząd Emitenta, informuje o uzyskaniu w dniu wczorajszy tj. 10 lutego 2014 roku, nagrody przyznawanej przez branżowe pismo StereoLife. Nagroda została przyzna dla produktu Pylon Audio Topaz 20. Produkt Emitenta uzyskał status: rekomendacja. W uzasadnieniu redakcja StereoLife wskazała, że Topaz 20 to kolumny o rewelacyjnym stosunku jakości do ceny. Przyznana rekomendacja potwierdza jakość produktów, rosnącą siłę marki oraz jej postrzeganie na rynku audio. Zarząd wskazuje, że każda tego typu nagroda wpływa znacząco na zwiększenie sprzedaży oferowanych przez Emitenta produktów. Zarząd Emitenta zachęca do zapoznania się z całą treścią opisu Pylon Audio Topaz 20. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 06, 2014 - Zmiana stanu posiadania.

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 6 lutego 2014 roku Emitent powziął informację od Pana Adama Angielczyka, który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż w dniu 27 stycznia 2014 roku, nabył 140046 sztuk akcji Pylon S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 04, 2014 - Podpisanie umowy ramowej z Agencja Interaktywną.

Zarząd Emitenta [Pylon S.A.] informuje o rozpoczęciu współpracy z agencją interaktywną KAMIKAZE. W ramach rocznego kontraktu Agencja przygotuje strategię obecności w wyszukiwarce Google i rozpocznie pozycjonowanie w oparciu o wartościowy content. Co istotne z punktu widzenia strategii sprzedaży produktów - działania będą prowadzone także w Google.co.uk, a w dłuższej perspektywie agencja będzie odpowiedzialna za optymalizację konwersji w sklepie internetowym firmy. Marka i produkty Pylonu zostaną także wzmocnione działaniami z zakresu e-PR. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 04, 2014 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 4 lutego 2014 roku Pan Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej Emitenta - złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji. Powodem złożenia rezygnacji jest sytuacja osobista. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 02, 2014 - Przyjęcie do stosowania zasady nr 16 \"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect \" w zakresie publikacji raportów miesięcznych.

Zważywszy na zachodzące w Spółce procesy biznesowe mogące wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych, Zarząd Emitenta informuje, iż Emitent rozpocznie publikacje raportów miesięcznych, zgodnie z zasadą nr 16 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect". /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 02, 2014 - Przyjęcie planów na rok 2014.

Zarząd Emitenta informuje, że dnia 31 stycznia 2014 roku przyjął Uchwałą Zarządu nr 1/01/2014 "Strategia Spółki na rok 2014". Strategia na rok 2014 jest w dużej mierze kontynuacją realizacji celów wyznaczonych w Dokumencie Informacyjnym i skrupulatnie wdrażanych w roku 2013. Celem Pylon S.A. pozostaje utrzymanie rentownego wzrostu oraz stałe zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku polskim i zagranicznym. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


styczeń 24, 2014 - Firmę FUSIC - witamy w gronie Partnerów.

Informujemy Państwa iż do grona naszych Dystrybutorów dołączyła firma FUSIC z Wrocławia, dziękujemy i życzymy sukcesów. /zobacz/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.
styczeń 14, 2014 - Firmę HI-TON - witamy w gronie Partnerów.

Informujemy Państwa iż do grona naszych Dystrybutorów dołączyła firma HI-TON z Warszawy, dziękujemy i życzymy sukcesów. /zobacz/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.
styczeń 09, 2013 - Wyjaśnienia dotyczące emisji obligacji serii A.

Zarząd Emitenta mając na uwadze płynące do Spółki pytania Akcjonariuszy i Inwestorów dotyczące emisji obligacji serii A, wyjaśnia warunki ewentualnego przedterminowego wykupu obligacji serii A. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


styczeń 09, 2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


styczeń 07, 2013 - Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. /pobierz/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


styczeń 03, 2014 - Do grona naszych Dystrybutorów dołączyła firma Trans Audio Hi-Fi z Wrocławia.

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


styczeń 02, 2014 - Pylon S.A.: Przydział obligacji serii A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2013, Zarząd Emitenta [Pylon S.A.] informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 31 grudnia 2013 roku dokonał przydziału Obligacji na okaziciela serii A. Obligacje zostały przydzielone 9 [dziewięciu] Inwestorom w oparciu o wpłaty dokonane przez subskrybentów w terminie przeprowadzonej subskrypcji tj. do dnia 31 grudnia 2013 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


grudzień 27, 2013 - Uzyskanie pozytywnych recenzji najnowszego produktu Pylon S.A.

Emitent informuje o uzyskaniu bardzo dobrych recenzji które ukazały się w pismach branżowych po premierze [ w trakcie Audio Show 2013 ] najnowszego produktu - Pylon Topaz Monitor. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


grudzień 05, 2013 - Emisja obligacji serii A.

Zarząd Pylon S.A. informuje, że 5 grudnia 2013 roku, na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/12/2013 w sprawie emisji nie więcej niż 400 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 2.000 zł, o łącznej wartości nominalnej obligacji nie większej niż 800.000 zł. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 25, 2013 - Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej.

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 25 listopada 2013 roku, na posiedzeniu Rady Nadzorczej została podjęta uchwała nr 1/2013 w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Sobczyńskiego. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 25, 2013 - Pylon S.A. na AudioShow 2013r.

Zarząd Pylon S.A. informuje, że w dniach 9-10 listopada podczas AUDIO SHOW w Warszawie spółka zaprezentowała najnowszy produkt TOPAZ MONITOR, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, przełożonym w kolejnych dniach na konkretne zapytania ofertowe i zamówienia. Opinie o tym znakomitym produkcje potwierdzają zasadność przyjętej strategii „doskonałego dźwięku za rozsądną cenę”. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.
listopad 24, 2013 - Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 19 listopada 2013 roku powziął informację, o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej - Pana Sebastiana Kossaka. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 14, 2013 - Raport kwartalny spółki Pylon S.A. za III kwartał 2013 roku.

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2013 roku. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 13, 2013 - Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 19/2013 Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 13 listopada 2013 roku Emitent zawarł umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu "Automatyzacja procesów biznesowych w Pylon Spółka Akcyjna", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


listopad 11, 2013 - Informacja dotycząca zmian w akcjonariacie.

Zarząd Emitenta informuje że dwóch głównych akcjonariuszy spółki - pan Mateusz Jujka i Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zbyło akcje po za rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej na rzecz spółki Formatpol Sp. z o.o.. Formatpol Sp. z o.o. jest znaczącym kontrahentem PYLON S.A [Emitenta]. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


wrzesień 09, 2013 - Zawracie istotnej umowy z bankiem.

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 07 września 2013 roku, zawarł z WBS Bank (Grupa BPS) umowę o obrotowy kredyt celowy. W związku z zawartą umową strony ustaliły, że Bank udziela Emitentowi kredytu do kwoty 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


wrzesień 05, 2013 - Pylon S.A. pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie.

Zarząd Emitenta informuje, iż został zatwierdzony wniosek Emitenta o dofinansowanie projektu "Automatyzacja procesów biznesowych w Pylon Spółka Akcyjna", złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


wrzesień 04, 2013 - Pylon S.A. - istotna umowa leasingu operacyjnego.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 3 wrześnie 2013 roku podpisał umowę leasingową na zakup Centrum obróbczego CNC (pol. komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych) do frezowania ekranów do zestawów głośnikowych. Dotychczasowo Emitent korzystał z usług zewnętrznych. Decyzja o podpisaniu przedmiotowej umowy podyktowana została możliwością obniżenia kosztów związanych z wytwarzaniem produktów oferowanych przez Emitenta. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


wrzesień 04, 2013 - Pylon S.A. - informacja dot. zleceń na akcje emitenta składanych przez klientów BM Alior Bank S.A.

Zarząd Emitenta informuje, że 4 września 2013 powziął informację od Biura Maklerskiego Alior Banku iż usterka techniczna związania z brakiem możliwości składania zleceń na akcje spółki Pylon S.A. została w dniu 19 sierpnia 2013 roku usunięta. /czytaj dalej/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


sierpień 19, 2013 - w dziale "Prasa o Pylon S.A." został umieszczony Wywiad z Prezesem Pylon S.A.

"Z Mateuszem Jujką, Prezesem Zarządu Spółki Pylon S.A., która zadebiutowała na rynku NewConnect w poprzednim tygodniu, o ofercie prywatnej, przedmiocie działalności, konkurencji w branży oraz o prognozach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:"

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


sierpień 14, 2013 - Raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

Zarząd Spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za II kwartał 2013 roku. /pobierz/

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


sierpień 14, 2013 - Alior Bank.

Zarząd spółki PYLON informuje, że nastąpiła awaria systemu informatycznego ALIOR BANKU. Informacje uzyskane poprzez infolinię oraz bezpośrednio w oddziale Alior Bank, są różne. Z jednej wynika, że problem informatyczny dotyczy wyłącznie akcji naszej spółki, z drugiej, że „padł system”. Wszyscy klienci tego banku składający zlecenia kupna/sprzedaży akcji PYLON otrzymują informację, że transakcja została odrzucona przez giełdę. W naszej ocenie jest to informacja mylna, mogąca powodować przekonanie, że jest problem z akcjami spółki na giełdzie. Przekazujemy zatem, że problem leży po stronie banku, i że w trybie pilnym powinien zostać rozwiązany.

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


sierpień 08, 2013 - Pylon S.A. na NewConnect.

Informujemy, że uchwałą nr 860/2013 z dnia 31 lipca b.r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dopuścił do alternatywnego systemu obrotu NewConnect, akcje naszej spółki. Jednocześnie mamy zaszczyt zaprosić Państwa na debiut, który odbędzie się 13 sierpnia 2013 r. w siedzibie Giełdy w Warszawie przy ul. Książęcej 4, w Sali Notowań, poziom 0 o godzinie 11.00.

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.


lipiec 22, 2013 - Nowa lokalizacja Pylon Audio.

Szanowni Państwo!
Informujemy o zmianie miejsca prowadzenia działalności produkcyjnej w zakresie produkcji zestawów głośnikowych oraz obudów do głośników (dotychczas działalność ta była prowadzona w Przyborkach). Nowa lokalizacja - zakład produkcyjny w Jarocinie - stwarza możliwość efektywniejszej produkcji oraz podniesienia jakości oferowanych wyrobów, jednocześnie pozwala na istotne obniżenie kosztów związanych z wytwarzaniem produktów audio. Nowa siedziba umożliwia nam również rozbudowę salonu audio wraz z profesjonalnym pokojem odsłuchowym według wcześniej założonych planów.

Z poważaniem Zarząd Pylon S.A.