Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Dofinansowania

1. Projekt "Ochrona własności intelektualnej firmy Pylon S.A. poprzez zgłoszenie 12 wzorów wspólnotowych w Europejskim Urzędzie Patentowym" w ramach w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4. Poddziałania 5.4.1. "Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej"

2. Projekt integracji spółki Pylon S.A. z partnerami biznesowymi w celu automatyzacji realizowanych procesów biznesowych.” (Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA- POIG.08.02.00-14-197/13-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

3. Projekt „Opracowanie oraz wdrożenie znacząco ulepszonego produktu-obudów głośnikowych produkowanych przez Pylon S.A.” w ramach programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”, numer umowy Nr 91/WDB/Dpp/15, projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.