Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Raporty EBIBieżące

2014-11-14 Raport miesięczny za październik 2014. /czytaj/

2014-10-30 Rozpoczęcie współpracy z RTV EURO AGD. /czytaj/

2014-10-28 Wykonanie umowy inwestycyjnej - zawiązanie Pylon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. /czytaj/

2014-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2014. /czytaj/

2014-10-09 Istotna informacja – zgoda na dokonanie inwestycji. /czytaj/

2014-10-03 Uchwałą Zarządu GPW dotycząca wyznaczenia pierwszego dnia notowania w ASO akcji zwykłych na okaziciela serii G i zakończenia notowania PDA. /czytaj/

2014-09-26 Zmiana logotypu marki. /czytaj/

2014-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2014. /czytaj/

2014-08-30 Zmiana Animatora Rynku. /czytaj/

2014-08-29 Podwyższenie kapitału zakładoweg. /czytaj/

2014-08-19 Uchwałą Zarządu GPW dotycząca wyznaczenia pierwszego dnia notowania PDA. /czytaj/

2014-08-14 Raport miesięczny za okres lipiec 2014. /czytaj/

2014-07-29 Zakończenie subskrypcji akcji serii G i dokonanie przydziału akcji. /czytaj/

2014-07-24 Doprecyzowanie informacji dotyczącej porozumienia Pylon S.A. i K-Consult Sp. z o.o. /czytaj/

2014-07-14 Pylon S.A. Raport miesięczny czerwiec 2014r. /czytaj/

2014-07-02 Pylon S.A. - podpisanie istotnego porozumienia. /czytaj/

2014-06-25 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2014 roku. /czytaj/

2014-06-24 Informacja o otrzymaniu istotnej oferty. /czytaj/

2014-06-18 Raport miesięczny za maj 2014r. /czytaj/

2014-06-13 Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G. /czytaj/

2014-06-13 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy w związku z wprowadzeniem instrumentów finansowych Spółki do ASO. /czytaj/

2014-06-13 Zawarcie umowy z HFT Brokers Dom Maklerski S.A. /czytaj/

2014-06-03 Informacja o udzieleniu odpowiedzi Akcjonariuszowi na pytania dotyczące Spółki. /czytaj/

2014-05-30 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. /czytaj/

2014-05-20 Pylon S.A. informacja szczegółowa dotycząca podejmowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. /czytaj/

2014-05-14 Pylon S.A. raport miesięczny - kwiecień 2014r. /czytaj/

2014-05-07 Termin publikacji raportu dotyczącego umowy inwestycyjnej. /czytaj/

2014-05-07 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 maja 2014 roku. /czytaj/

2014-04-14 Raport miesięczny za marzec 2014. /czytaj/

2014-04-04 Istotna zmiana warunków finansowania - umowa z bankiem. /czytaj/

2014-04-04 Sprostowanie raportu EBI nr 16/2014 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. /czytaj/

2014-03-22 Uzasadnienie nowej emisji z prawem poboru. /czytaj/

2014-03-22 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. /czytaj/

2014-03-17 Uzyskanie Certyfikatów Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wspólnotowego. /czytaj/

2014-03-14 Raport miesięczny za luty 2014. /czytaj/

2014-03-03 Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej. /czytaj/

2014-02-15 Korekta raportu okresowego 10/2014 z dnia 14.02.2014r. - Pylon S.A Raport za IV kwartał 2013. /czytaj/

2014-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2014. /czytaj/

2014-02-11 Przyznanie nagrody dla produktu Pylon Audio Topaz 20. /czytaj/

2014-02-04 Podpisanie umowy ramowej z Agencja Interaktywną. /czytaj/

2014-02-04 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta. /czytaj/

2014-02-02 Przyjęcie do stosowania zasady nr 16 \"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect \" w zakresie publikacji raportów miesięcznych. /czytaj/

2014-02-02 Przyjęcie planów na rok 2014. /czytaj/

2014-01-09 Wyjaśnienia dotyczące emisji obligacji serii A. /czytaj/

2014-01-09 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. /czytaj/

2014-01-07 Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. /czytaj/

2014-01-02 Przydział obligacji serii A. /czytaj/

2013-12-27 Uzyskanie pozytywnych recenzji najnowszego produktu Pylon S.A. /czytaj/

2013-12-05 Emisja obligacji serii A. /czytaj/

2013-11-25 Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej. /czytaj/

2013-11-25 Udział Emitenta w AudioShow 2013. /czytaj/

2013-11-20 Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej. /czytaj/

2013-11-13 Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. /czytaj/

2013-11-11 Informacja dotycząca zmian w akcjonariacie. /czytaj/

2013-09-09 Zawracie istotnej umowy z bankiem. /czytaj/

2013-09-05 Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie. /czytaj/

2013-09-04 Istotna umowa leasingu operacyjnego /czytaj/

2013-09-04 Informacja dot. zleceń na akcje emitenta składanych przez klientów BM Alior Bank S.A. /czytaj/

2013-08-14 Istotna informacja dot. zleceń na akcje Emitenta składanych przez klientów BM Alior Bank S.A. /czytaj/

2013-07-05 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych. /czytaj/

2013-07-05 Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy. /czytaj/

2013-07-03 Pozytywna ocena wniosku Pylon S.A. o dofinansowanie projektu \"Ochrona własności intelektualnej firmy Pylon S.A. poprzez zgłoszenie 12 wzorów wspólnotowych w Eur. /czytaj/

2013-07-02 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pylon S.A. /czytaj/

2013-06-28 Zmiana miejsca prowadzenia działalności produkcyjnej w zakresie produkcji zestawów głośnikowych oraz obudów do głośników. /czytaj/

2013-05-31 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. /czytaj/

2013-05-21 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. /czytaj/

2013-04-23 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2012. /czytaj/

2013-02-28 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku. /czytaj/

2013-02-28 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. /czytaj/

2013-02-28 Uzyskanie dostępu do systemu EBI. /czytaj/

Okresowe

2014-11-14 Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku. /czytaj/

2014-08-14 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku. /czytaj/

2014-05-15 Raport kwartalny spółki Pylon S.A. za I kwartał 2014 roku. /czytaj/

2014-02-14 Raport kwartalny spółki Pylon S.A. za IV kwartał 2013 roku. /czytaj/

2013-11-14 Raport kwartalny spółki Pylon S.A. za III kwartał 2013 roku. /czytaj/

2013-08-14 Raport okresowy za II kwartał 2013 roku. /czytaj/

2013-05-15 Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku. /czytaj/

Roczne

2014-05-28 Raport roczny za 2013 rok. /czytaj/

2013-05-31 Korekta raportu rocznego. /czytaj/

2013-05-28 Raport roczny za 2012 rok. /czytaj/