Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Raporty ESPI

30-05-2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. /czytaj/

07-05-2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ. /czytaj/

22-03-2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. /czytaj/

06-02-2014 Zmiana stanu posiadania. /czytaj/

13-11-2013 Zmiana stanu posiadania. /czytaj/

10-11-2013 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. /czytaj/

10-11-2013 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. /czytaj/

10-11-2013 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. /czytaj/

10-11-2013 PYLON SA zmiana stanu posiadania. /czytaj/

09-09-2013 PYLON SA zmiana stanu posiadania. /czytaj/

27-08-2013 Zmiana stanu posiadania. /czytaj/

04-06-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. /czytaj/