Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Wybrane dane finansowe.

Bilans 2013r. /czytaj/
Rachunek zysków i strat 2013.r /czytaj/
Rachunek przepływów i zmian w kapitale 2013r. /czytaj/


Poniżej prezentujemy Państwu wyniki opublikowane w ostatnim raporcie kwartalnym,
Wybrane wyniki finansowe za II kwartał 2014 roku:
Pełen Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku Spółki Pylon S.A. /czytaj/

Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Spółki